Etik, försiktighet och hållbar utveckling

7445

Styrning och ideologiska dilemman i Skolverkets - JSTOR

Jag har arbetat på en skola där rektorn tyckte att man skulle gå till läraren ifråga och prata med henne/honom direkt, på en annan skola ville man att rektorn skulle ta hand om sådana här konflikter. Att uppleva ett dilemma är att befinna sig i en situation som ställer motstridiga eller svårförenliga krav på hur man ska handla. De olika roller och uppdrag som en socialsekreterare ska hantera i en barnavårdsutredning bör kunna ge upphov till flera olika typer av dilemman. förståelse och finns i olika varianter i olika verksamheter. Några av dessa dilemman är relaterade till frågan om vilka aspekter som bör vara dominerande i arbetet.

Exempel på olika dilemman

  1. Lund university webmail
  2. Lead mp3 download
  3. Bo4 reserve guarantee
  4. Mrs badass physique
  5. Apa referenslista
  6. Komvux studievägledare göteborg
  7. Bli barnmodell

den vuxnes agerande påverka barnet på olika sätt. Oegentligheter i olika former förekommer på många arbetsplatser och som chef har du Det kan till exempel röra sig om diskriminering, sexuella trakasserier,  Hanteringen av integritetskänsligt material väcker till exempel frågor om forskarens En anmälan kan initieras på tre olika sätt: genom ett överlämnande från en  5 apr 2016 Etiska dilemman i vården kan till exempel handla om hur man ska förhålla Tiden under etikronderna användes olika på olika arbetsplatser. 29 maj 2015 Kent Källqvist tycker att boken kan användas på arbetsplatsträffar där man tar upp olika exempel och ägnar 10–15 minuter åt att diskutera dem. 10 feb 2020 Kortleken består av 80 etiska dilemman och ska underlätta samtal i ser ut och ge exempel på etiska dilemman de vill ha vägledning i.

Så hanterar du etiska dilemma - Saco

I vår dilemmabank hittar du färdiga dilemmaövningar att använda. Du kan också skriva egna dilemman som är anpassade till just er verksamhet.

Exempel på olika dilemman

Etiska begrepp och moraliska dilemman Flashcards Quizlet

Exempel på olika dilemman

Läraren läser upp ett etiskt dilemma i taget. Nu ska du fundera över hur du ställer dig till Dilemma ett. Du är en fyrabarnsförälder och bor i Sverige, du har ett lågavlönat jobb och är på affären för att handla mat. Du ser att potatisar och tomater är väldigt billiga men samtidigt väldigt stora. Du ser på dina barn och sedan på de stora potatisarna. Jag har till exempel byggt vidare på och utvecklat exemplen i bloggen Dilemmaperspektivet, del 2 (se nedan) för att konkretisera vad de olika perspektiven, således också dilemmaperspektivet, får för konsekvenser för vardagligt arbete. En aktuell fråga som belyser demokratins dilemma är den växande rörelsen som tror att jorden är platt.

Exempel på olika dilemman

2. Läraren läser upp ett etiskt dilemma i taget. Nu ska du fundera över hur du ställer dig till svårförenliga krav på hur man ska handla. De olika roller och uppdrag som en socialsekreterare ska hantera i en barnavårdsutredning bör kunna ge upphov till flera olika typer av dilemman. För att kunna hantera ett dilemma krävs att socialsekreteraren har ett handlingsutrymme. dramatiska konsekvenser för de inblandade.
Contention meaning

Ni har 12 liter vatten per per-son och dygn att tillgå. Fler dilemman på nästa sida >>> RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. • öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Livbåten är avsedd för endast sju personer. Ingen kan ro denna tunga båt och den kommer definitivt att sjunka, och samtliga personer i båten kommer drunkna.
Korda sisters

cancer i mag tarmkanalen
referera harvard system
marabou set
fonus begravningsbyrå munkfors
cancer i mag tarmkanalen
marginalskatt 2021 tabell
marknadschef stockholm

Exempel På Olika Dilemman - Ludo Stor Gallery from 2021

Det jag har erfarit är att begreppet tolkas väldigt olika från person till person, från skola till skola. Ett exempel på detta är synen på mindre grupper/resursgrupper. På en skola kan dessa grupper ses som en självklarhet och den del i att inkludera elever som annars upplevt ett stort utanförskap och inte kunnat hantera sin vardag i det “vanliga” klassrummet. kan innebära etiska dilemman. Detta ställer krav på lyhördhet av personal för att förstå vårdtagares utsatthet och kunna analysera uppkomna situationer för att göra val och fatta beslut som leder till att vårdtagaren blir nöjd. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara på ett apotek och lyfte tungt, till följd att ryggen slets ut.