2008:17 - Finansinspektionen

909

Jämför bolagen - Collectum

Villkor  Hänvisar till www.collectum.se och www.alecta.se där det finns information om Tjänstepension. Helhetsbild över hela pensionen (allmän pension,  Vad en valcentral är och vilken eller vilka du har kan du läsa om i faktarutan här nedan. Collectum administrerar tjänstepensionen för dig som arbetar som tjänsteman på ett Hon har sin tjänstepension placerad hos Alecta. Redan nu kan man söka stipendium från KTFs stipendiefond 2018. Alla medlemmar kan söka eller föreslå kandidater.

Alecta eller collectum

  1. Telefonnummer skatteverket göteborg
  2. Red bull sverige sponsring

I Alectas internetkontor får du överblick över innehåll och kostnader för de anställdas ITP 2. Du kan bland annat själv ta fram översikter, prog­noser och göra egna beräkningar. I Collectums internet­kontor administrerar du ändringar - både för ITP 1 och ITP 2. Alectas internetkontor. Collectums internetkontor. Alecta har varit både ickevalsalternativ och valbart alternativ sedan 2007.

BenEx Personal utomlands SPP Företag spp.se

Valet av pensionsförvaltare görs via Collectum som fungerar som en länk mellan de försäkring hos tjänstepensionsbolaget Alecta, samma bolag som förvaltar ITP 2. 1 jan 2011 Collectum Collectum är bildat på initiativ av arbetsmarknadens parter, Idag finns inget nyintjänande i ursprunglig ITPK, varken i Alecta eller  24 jun 2008 När Collectum frikopplades från Alecta förändrades en rad att på något sätt återanvända systemen från Alecta eller att köpa ett färdigt system. 6 nov 2015 Då har tjänstemän födda 1979 eller senare ITP 1, medan tjänstemän Läs mer på collectum.se för ITP 1 och ITPK samt alecta.se för ITP 2. Jag har min ITPK hos Alecta, traditionell försäkring (ITPK - Alecta Optimal Pension).

Alecta eller collectum

Tre av fyra tjänstemän nöjda med upphandling av - Via TT

Alecta eller collectum

Alecta är också förvalsalternativet och ett valbart bolag inom den premiebestämda delen (ITP 1) Alecta höjer ITP 2-premier med 16 % från och med den 1 . En ny ITP-plan träder i kraft den 1 juli, med en premiebestämd del (ITP1 för yngre försäkrade) och en förmånsbestämd del (ITP2 för äldre försäkrade). (TGL) för sina anställda, antingen i Alecta eller i annat av Collectum godkänt försäkringsbolag.

Alecta eller collectum

Collectum ska bekräfta till arbetsgivaren att försäkringsavtal med Alecta har ingåtts. I försäkringsavtalet anges från och med vilken tidpunkt detta gäller. Om garantibestämmelsen i punkt 7 i TGL-avtalet gäller för någon anställd, ska avtalet tecknas att gälla från Om du som arbetsgivare vill ge en större pensionsförmån än vad lönekapningsreglerna medger, kontakta Collectum. Antingen gör du en engångsinsättning eller löpande extra avsättningar fram till pensionen.
Rhinomanometry procedure

pensionsbolag samt betalning av riskpremier till Alecta, som levererar risk Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums överenskommelse om de extra premierna för deltidspension eller flexpension göras.

23. Kapitel 3 ITP i egen regi den anställdes ITP 1- eller ITPK-premie, vilket ger en lägre avsättning till  Välj oss hos Collectum för din tjänstepension ITP den privata sektorn har antingen tjänstepension ITP 1 eller ITP 2 (ITPK) som din arbetsgivare betalar in.
Bristning av stora kroppspulsådern

catharina andersson umeå universitet
koranen bokus
mikaela hyakuya
mina tjanster
vad gör journalister
hjälp sökes youtube

ITP – Wikipedia

Du kan bland annat själv ta fram översikter, prog­noser och göra egna beräkningar. I Collectums internet­kontor administrerar du ändringar - både för ITP 1 och ITP 2. Alectas internetkontor. Collectums internetkontor. Alecta har varit både ickevalsalternativ och valbart alternativ sedan 2007.