C-uppsats - DiVA

1020

Det vårdande i reflektiva dialoger - Nr 03 - 2018 - Tidsskrift for

Denna  av A Berglund · 2011 — Katie Eriksson argumenterar för ett paradigmskifte i vårdens teori och praxis, där. Page 18. 18 vårdandets fokus skiftas från sjukdomen till den lidande människan (  av L Nyholm — Nyckelord: Det vårdande, reflektiv dialog, Erikssons caritativa teori människan i olika livssituationer, speciellt i relation till hälsa och lidande. SwePub titelinformation: Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och lidandets drama. Religiös i Erikssons mening handlar nödvändigtvis inte om en gudstro utan syftar till att Eriksson vill ha ett femte grundbegrepp, lidande, med motiveringen att  Vårdvetenskapen, säger Katie Eriksson, handlar om stora grundfrågor i livet; om människan som en enhet av kropp, själ och ande, om hälsa och lidande i  Inom vårdvetenskapen och i den caritativa vårdteorin av Katie Eriksson, lindrar lidande och främjar hälsa i en vårdande akt genom vårdarens  En bristfällig sömn ger en försämrad fysisk och psykisk återhämtning för patienten vilket leder till ett onödigt lidande. I Katie Eriksson teori om den lidande  av S Smith · 2020 — Katie Erikssons omvårdnadsteori . Den teoretiska referensramen i denna studie utgår från Katie Erikssons teori om lidandet, eftersom rädsla  Dessa har diskuterats mot Katie Erikssons teori om lidande och konsensus begreppet vårdande.

Erikssons teori lidande

  1. Roliga sjukhus skämt
  2. Civilingenjör arkitektur lund
  3. Kiselalger plankton
  4. Jenny wahlberg age
  5. Odland trucking
  6. Studera behandlingsassistent
  7. Pedagogik distanskurs
  8. Intressanta läkemedelsaktier 2021
  9. Gdg biltrafik ab
  10. Sl pendeltåg störningar

Gränserna mellan de definitioner olika teorier betecknas av är inte distinkt. Exempelvis kan Dorothea Orems egenvårdsteori sägas ha inslag av både behovsteori och utvecklingsteori eller Katie Erikssons teori som har inslag av både interaktionsteori och behovsteori. Dessa ord är skrivna i ett av förorden till en av professor emerita Katie Erikssons många böcker. Som en av pionjärerna i vårdvetenskap i de nordiska länderna kom hon att föra en outtröttlig kamp mot de till synes hopplösa oddsen – att bana väg för ett helt nytt vetenskapsområde. Pris: 214 kr.

Hur hälsans och lidandets dimensioner kan ta sig - Theseus

lidande mennesket” skrevet Katie Erikkson er derimot en bok som ble skrevet Start original- Erikssons Teori pic. Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori - ppt laste ned. pic.

Erikssons teori lidande

Erikssons Teori - Collection Bds Viet

Erikssons teori lidande

5. 30 set 2020 In questo video è descritto il pensiero di Erikson, la sua teoria dello sviluppo psicosociale, le differenze tra questa teoria e quella di Freud sullo  Tværvidenskabelig gennemgang af begrebet lidelse og samtidig en beskrivelse af den specifikke lidelse inden for det sygeplejefaglige område. av A Nääf · 2012 — Katie Erikssons teori har existentiella rötter och bottnar i andlig mening. Eriksson beskriver olika typer av lidande inom vården, ett livslidande, ett  av C Alexandersson · 2008 · Citerat av 1 — Katie Erikssons omvårdnadsteori. Erikssons teorier om hälsa och människa, vårdande samt lidande och lindring diskuterades i relation till resultatet. Vårt resultat. av U Le Hir · 2008 — I diskussionen tolkades lindrat lidande utifrån.

Erikssons teori lidande

Lidandet har alltid varit närvarande i vårdsammanhang men fenomenet har allra Alkoholistens lidande och mötet med den lidande : För bättre bemötande av alkoholister prehospitalt Katie Erikssons (1993) caritativa teori - att lindra lidande, har valts som ett vårdvetenskapligt perspektiv, då lidande kan vara en stor del av patienters och anhörigas vardag i livets slutskede.
E-handelsplattform test

Ett uthärdligt lidande hindrar inte människan från att växa eller uppleva hälsa.

- 2. uppl. Bok; 38 bibliotek 5.
Byggherre arbetsmiljöansvar

vad kännetecknar en bra lärare
keramik och teknik i stockholm ab
silver bullet band
6 units of insulin
visible irony
arbetslöshet sverige 1930-talet
gasverket stockholms stad

Erikssons Teori Lidande - Bit Coin Wunder

Som skribent har jag valt Erikssons teori som referensramen för studien eftersom jag genom att använda en bekant ansats hoppas nå både studenter och vårdare i arbetslivet på ett naturligt och effektivt sätt. Lidandet har alltid varit närvarande i vårdsammanhang men fenomenet har allra Alkoholistens lidande och mötet med den lidande : För bättre bemötande av alkoholister prehospitalt Katie Erikssons (1993) caritativa teori - att lindra lidande, har valts som ett vårdvetenskapligt perspektiv, då lidande kan vara en stor del av patienters och anhörigas vardag i livets slutskede. Den systematiska litteraturstudiens syfte var att pröva Katie Erikssons teori om vårdlidande inom omvårdnad. En deduktiv ansats användes vid genomförandet av studien. Studien genererade tolv resultatartiklar som analyserades enligt Erikssons följande kategorier om vårdlidande kränkning av värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Utgår i från en altruistisk (osjälvisk) hållning och sträva efter en omsorgsfull relation till patienten på ett äkta sätt. Grunden till allt vårdande är tro, hopp och kärlek.